top of page
1380 x 200 pixels headerbeeld_over de vereniging.jpg

OVER DE
VERENIGING

ALGEMEEN

Op en rond het parcours van HSC de Bataaf, zijn gedurende het jaar meerdere verenigingen actief. Naast de disciplines binnen HSC de Bataaf zoals het wielrennen, BMX, spinning, wielercross en toerfietsen, wordt er ook gehandbald door VOS, maakt de Schaats- en Skatevereniging Zwanenburg in de zomermaanden optimaal gebruik van het parcours. Tenslotte is het terrein, 1 x per jaar, ook de thuishaven voor Feestweek Zwanenburg-Halfweg.

GESCHIEDENIS
VAN DE BATAAF

In de jaren twintig genoot de wielersport in Halfweg en omgeving een warme belangstelling. Die belangstelling leidde ertoe dat men in dat dorp tussen Amsterdam en Haarlem de wielersport ook actief begon te bedrijven. Geconfronteerd met coureurs uit de “grote stad” werden er toen al opvallende prestaties geleverd, waardoor de opmerking van die Amsterdammers kwam: “ waarom richten jullie zelf geen wielervereniging op?”.


De Halfwegse Sport Club de Bataaf werd op 26 maart 1923 opgericht. Initiatiefnemers tot het oprichten van deze wielervereniging waren destijds: Mevrouw Buis van Willigen, echtgenoot Jan Buis Sr., Lou Eggers, Piet Koene en Pieter M. Korf. Mevrouw Buis van Willigen werd de naamgeefster en mag dus wel de “peetmoeder” van de club worden genoemd. Maar hoe kwam zij op de naam De Bataaf? In die twintiger jaren vierde de teelt en verwerking van suikerbieten in de polders rondom Halfweg hoogtij.

Dit lokte vele Brabantse landarbeiders naar deze kant van het land, om als dagloners hun brood te verdienen. Zoals bekend was men in het zuiden des land erg wielrenminded en met hun spierkracht namen die Brabanders ook hun liefde en kennis voor en van de wielersport mee. De komst van deze Brabanders moet mevrouw Buis van Willigen aan het denken hebben gezet. Die mannen kwamen immers uit het zuiden, evenals de Batavieren eeuwen geleden. Of mevrouw Buis “Eureka” heeft geroepen vertelt de geschiedenis niet, maar de naam was gevonden: De Bataaf. Een naam die bekend zou worden in binnen- en buitenland. In 1927, nog maar net vier jaar oud, behaalde H.S.C. de Bataaf haar eerste Nederlands Clubkampioenschap op de weg en daar zou het niet bij blijven in 1930- 1931- 1932- 1960 – 1983- 1986- 1988 en 1991 zouden volgen en het Nederlands Clubkampioenschap Amateurs in 1967.

Ere leden

H. Nijdam †

P.J.C. v.d. Kwast †

P.A. Wezenbeek  †

F. Maas

G. Nugteren

J. Boterman †

J.L. Zomer †

J.W. Cornelissen †

H. Koopmans †

R. Wolter-Cornelissen

W. Ooms †

D. v.d. Kwast †

W. van
Hensbergen †

T. Pieters  †

I. Haringa

P. Rinkel †

Th. Smit

W. Haaijer

Ere voorzitters

Piet Wilderom  †

A. van Nieuwkoop †

J.W.L. van de Linde †

Wall of Fame

bottom of page